ویژگی های جوملا 3
1.ادغام Bootstrap با JUI در یک بسته
2.یک قالب جدید با نام Isis در بخش مدیریت جوملا.
3.یک قالب جدید برای سایت با نام Protostar تهیه شده که با Bootstrap بهینه شده است
4.از راه انداز PostgreSQL استفاده شده است.
5.استفاده از راه انداز PHP Memcached.
6.استفاده از JFeed برای مدیریت خوراک به جای SimplePie.
7.نصب و راه اندازی بسته‌های زبان به طور مستقیم از مدیریت جوملا.
8.گروه کاربران مهمان بطور پیش فرض وجود دارند.
9.اجازه ذخیره کردن مطلب خالی.
10.ماژول آمار جدید در مدیریت جوملا.
11.بروز رسانی ویرایشگر TinyMCE به نسخه 4.1.7
و...